ARTE VINI • Premium wines from Moravia info@artevini.cz
Login
  • artevini CS
  • Právní ujednání | Imprint | Impressum
Právní ujednání | Imprint | Impressum

Právní ujednání / Imprint / Impressum

ARTE VINI spol. s r. o.

Hlavní 195
253 01 Chýně
Česká republika

IČ:28871901
DIČ:CZ28871901

info@artevini.cz
www.artevini.cz

..............................

Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.artevini.cz je společnost Arte Vini spol. s r. o., se sídlem Hlavní 195, 253 01  Chýně, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 150342, IČ: 28871901, DIČ: CZ28871901, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkáchwww.artevini.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.artevini.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.artevini.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

..............................

Nemáme žádný vliv na obsah a design externích stránek, které obsahují link na naše stránky artevini.cz či na které nabízejí link naše stránky. Odpovědnost za obsah a design externích stránek je výhradně v rukou jejich majitele, provozovatele či třetí osoby – my jejich obsah ani neautorizujeme ani nepodporujeme.

We have no influence on content or design on external pages linked to our website artevini.cz. These are the sole responsibility of their respective owners, content owners, operators or other persons – we do not endorse or oversee their content.

Auf Inhalte oder Gestaltung der auf unserer Homepage artevini.cz verlinkten externen Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Diese liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich der jeweiligen Eigentümer, inhaltlich Verantwortlichen, Betreiber oder anderer – wir machen uns deren Inhalte nicht zu eigen.

..............................

Copyright 2015 Arte Vini spol. s r. o. / Všechna práva vyhrazena.

© 2017 | All rights reserved